CD-ETA

Glavni cilj projekta CD-ETA je izboljšati politiko digitalizacije naravne in kulturne dediščine. Projekt preko izmenjave izkušenj, znanj in dobrih praks med ključnimi deležniki v regiji ter med vključenimi projektnimi partnerji išče inovativne rešitve digitalizacije, ki po eni strani ohranjajo in varujejo našo dediščino, hkrati pa jo razvijajo in promovirajo ter uporabniku omogočajo prijazen dostop do nje. Na osnovi ugotovljenega stanja in možnih rešitev bo v projektu pripravljen akcijski načrt za izboljšanje situacije na področju digitalizacije naravne in kulturne dediščine na regionalni (in nacionalni) ravni.

http://www.interregeurope.eu/cd-eta/

Prijavite se na naše e-novice!.