STEPPING

Supporting The EPC Public Procurement IN Going-beyond
Podpora razvoju energetskega pogodbeništva na Mediteranu
 
Projekt naslavlja model energetskega pogodbeništva (ang. Energy Performance Contract – EPC) za financiranje investicij v izboljšave energetske učinkovitosti v javnih stavbah in pripadajočih storitev.
 
Regionalna razvojna agencija Gorenjske, BSC Kranj je partner v projektu STEPPING, ki je bil uspešen na prvem razpisu evropskega programa Interreg Mediteran in je sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt se je začel izvajati z novembrom 2016 in bo trajal trideset mesecev.
 
STEPPING združuje devet partnerjev iz sedmih držav sredozemskega območja:
 
Vodilni partner: Regione Piemonte (IT)
Partner 1: Energy and sustainable development agency of Modena (IT)
Partner 2: BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj (SI)
Partner 3: Environment park SPA (IT)
Partner 4: Huelva County Council (ES)
Partner 5: Malta Intelligent Energy Management Agency (MT)
Partner 6: Aegean Energy Agency (GR)
Partner 7: Regional energy and environment agency in Rhône-Alpes (FR)
Partner 8: Regional Energy and Environment Agency from North Alentejo (PT)
 
Cilj projekta je preveriti ali je energetsko pogodbeništvo vedno najboljša rešitev pri načrtovanju energetske učinkovitosti javnih stavb na območju Mediterana in kako le-to integrirati v akcijske načrte za trajnostno energijo (ang. Sustainable Energy Action Plans - SEAPs). V okviru projekta bo pripravljena analiza energetskega pogodbeništva v sedmih sredozemskih državah, na osnovi primerov dobrih praks pa se bo razvilo in pilotno testiralo osem novih investicijskih načrtov, vključno z objavo javnih razpisov za investicije. Med aktivnostmi projekta je tudi izdelava priročnika in izvedba usposabljanj za upravljanje investicij v energetsko prenovo javnih stavb po modelu EPC.
 
Celotna vrednost projekta je 1.943.112,50 EUR.
 
 
 

Prijavite se na naše e-novice!.