Dynamic light

Projekt Dynamic Lights se osredotoča na zmanjševanje emisij CO2 in izboljšanje energetske učinkovitosti v javni razsvetljavi. Javna razsvetljava povzroča 6% svetovnih emisij CO2. Veliko konvencionalnih svetil moramo nadomestiti z energetsko učinkovitimi lučmi, kljub temu pa javni organi nimajo strateškega pristopa za zamenjavo obstoječe infrastrukture razsvetljave. Sedanji izzivi dinamične razsvetljave so: manjkajoči pravni okvir za dinamično zatemnitev luči in višji začetni stroški v primerjavi s standardnimi LED lučmi. Vse bolj aktualna tema svetlobnega onesnaženja in potreba po izboljšanju kakovosti javne razsvetljave prinaša dinamično razsvetljavo na dnevni red, kar lahko prispeva k povečanju energetske učinkovitosti IN kakovosti bivanja v mestnih območjih.

http://www.interreg-central.eu/Content.Node/Dynamic-Light.html

Prijavite se na naše e-novice!.