CIREVALC

CIREVALC – Uvajanje in nadgradnja modelov krožnega gospodarstva v regionalnih vrednostnih verigah sektorjev prehrane, gostinstva in embalaže
 
Cilj projekta CIREVALC, ki ga BSC Kranj izvaja v okviru programa Interreg Srednja Evropa, je uvajanje in nadgradnja modelov krožnega gospodarstva v regionalnih vrednostnih verigah sektorjev prehrane, gostinstva in embalaže, in sicer preko gradnje skupnosti, krepitve veščin krožnega gospodarstva v podjetjih, negospodarskih subjektih in lokalnih skupnostih, ter izobraževanja političnih odločevalcev.
 
Projekt naslavlja problem nizke ozaveščenosti, nizke vključenosti in nedovzetnosti lokalnih skupnosti za uporabo modelov krožnega gospodarstva; problem pomanjkanja veščin in znanja, pomanjkanja ali neučinkovite uporabe orodij, pa tudi redke uporabe rešitev, ter pomanjkanja zasebnih in javnih ukrepov za uvajanje modelov krožnega gospodarstva.
 
V projektu  sodelujejo regionalne razvojne agencije, sektorske agencije in poslovno podporne organizacije iz devetih držav članic.
 
Z ozaveščanjem in vključevanjem deležnikov, ter analizo ovir in spodbujevalcev uporabe krožnih rešitev v sektorjih prehrane, gostinstva in embalaže bo CIREVALC najprej zgradil skupnost, nato pa razvil pospeševalnik, t. i.  CIREVALC Circular Community Accelerator, ki bo lokalnim pionirjem, MSP-jem in skupnostim služil kot orodje za uvajanje krožnih praks, kar bo olajšalo njihov zeleni prehod. V sodelovanju z lokalnimi pionirji bo nato rešitev aplicirana, testirana in ovrednotena kot pilotna akcija v vsaki izmed partnerskih regij. Sledi povabilo lokalnim skupnostim in drugim deležnikom, da se pridružijo novonastali mreži pospeševalnikov, t. i. CIREVALC Accelerator Network. Na podlagi bele knjige (angl. White Paper), oblikovanja in izvajanja regionalnih akcijskih načrtov, ter akcijskega načrta CIREVALC, ki bo pripravljen za celotno območje srednje Evrope, sledi izboljševanje politik v partnerskih regijah.
 
Pričakovan rezultat so izboljšane zmogljivosti in višja raven znanja ciljnih skupin projekta, kot tudi njihovo bistveno boljše izkoriščanje potenciala, ki ga imajo prakse krožnega gospodarstva v prehrani, gostinstvu in embalaži.
 
Partnerji:
  • South Transdanubian Regional Innovation Agency (STRIA) – Madžarska (Vodilni partner)
  • IFKA Public Benefit Nonprofit Ltd. (IFKA) – Madžarska
  • BSC, Poslovno podporni center, d.o.o., Kranj (BSC Kranj) – Slovenija
  • Rzeszow Regional Development Agency (RARR S.A.) – Poljska
  • Padova Chamber of Commerce, Industry, Crafts and Agriculture (CC Padova) – Italija
  • JAIP – South Bohemian Agency for Support to Innovation (JAIP) – Češka
  • AZRRI – Agency for Rural Development of Istria Ltd. (AZRRI) – Hrvaška
  • RKW Saxony GmbH Service and Consulting (RKW Sachsen) – Nemčija
  • Business Upper Austria – (Biz up) (BIZUP) – Avstrija
  • B I C Bratislava, Ltd. (BIC) – Slovaška
 
Proračun projekta: 2.314.092,37 EUR
Projekt je financiran iz programa Interreg SREDNJA EVROPA 2021-2027
Trajanje projekta: 1. 4. 2023 – 31. 3. 2026
 
 
Gregor Erznožnik, vodja projekta
Vodja projektov na področju pametnih skupnosti
Tel. + 386 4 28 17 245
 
Helena Cvenkel, strokovna svetovalka na projektu
Direktorica raziskav in razvoja
Tel. + 386 4 28 17 239
 
BSC, Poslovno podporni center d.o.o., Kranj
Regionalna razvojna agencija Gorenjske
Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj, Slovenija
Prijavite se na naše e-novice!.