KEEPUP

Splošno je znano, da so mala podjetja, samostojni podjetniki pri svojem poslovanju zelo ranljivi in se težko spopadajo z velikimi mednarodnimi družbami. Predvsem na podeželju je veliko podjetij odvisnih od učinkov podnebnih sprememb, hkrati pa so izpostavljeni sezonskemu poslovanju, kar še bolj slabo vpliva na njihov napredek. Inovativne digitalne rešitve so lahko učinkovita orodja za uspešno premagovanje teh izzivov. Velik problem predstavlja tudi dejstvo, da večina lastnikov malih in srednjih podjetij, samostojni podjetniki, obrtniki nimajo zadovoljive izobrazbe na področju informacijske tehnologije in jim v primerjavi z velikimi podjetji primanjkuje sredstev za zaposlovanje tovrstno izšolanega kadra, obenem pa časa za ukvarjanje z rešitvijo, kako izstopati iz povprečja. Spregledati ne velja niti dejstvo, da je na podeželju manj možnosti za pridobitev strokovnega znanja iz informacijske tehnologije.

Glavni cilj projekta Keepup v programu Erasmus je priprava paketa usposabljanja za naštete ciljne skupine. Njegov namen je dvig digitalnih znanj podjetnikov, vpeljava, oz. izboljšanje e-poslovanja in prilagoditev podnebnim spremembam. Projektni partnerji želijo širiti inovativne prakse v dobi digitalizacije in vse, ki v tem vidijo svojo dobro priložnost, za to tudi izobraziti. Zelo pomemben je učinek e-trgovine, saj bi trg na ta način lahko pospešeno rasel. Zavedati se je potrebno, da se tradicionalne nakupovalne navade spreminjajo, predvsem zaradi znanih učinkov pandemije. Kupci se odločajo za spletne nakupe in tudi zato je potrebno pridobiti, oz. okrepiti znanja s področja spletne prodaje blaga in storitev.

Podnebne spremembe posledično spreminjajo potovalne navade, hkrati pa vplivajo na kmetijstvo, okolje, letne čase. Pripravljena učna gradiva bodo majhnim podeželskim podjetjem v pomoč pri znižanju negativnih učinkov sezonskega poslovanja. Prizadevanja bodo šla v smeri dosege višje konkurenčnosti, trajnostne naravnanosti in prožnejšemu prilagajanju podnebnim spremembam.

Končni rezultat projekta Keepup bodo trije moduli, oz. samostojne celote, z namenom usposabljanja malih in srednjih podjetnikov na podeželju. Četrti modul bo, poleg razvitja in možnosti preizkušanja inovativne učne platforme, vseboval tudi priročnik za lažjo uporabo, ki bo upošteval morebitno pomanjkljivo znanje podjetnikov na področju informacijske tehnologije.

Prijavite se na naše e-novice!.