LAS Gorenjska košarica

 

Lokalna akcijska skupina za razvoj podeželja Gorenjska košarica  (LAS) je bila kot neprofitno pogodbeno partnerstvo, ustanovljena 2007 ter ima čez 70 ustanovnih članov iz javnega, zasebnega in neprofitnega sektorja in deluje na območju 14 občin Gorenjske; Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorje, Jesenice, Jezersko, Mestna občina  Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Tržič in Žirovnica.

Od leta 2007 je Lokalna akcijska skupina v sodelovanju s partnerji izvedla vrsto, s sredstvi LEADER sofinanciranih, uspešnih projektov, ki so prispevali k razvoju podeželja:  vzpostavitev tematskih poti in otroških igrišč na podeželju,  oprema za prireditve, priprava in izvedba otroškega parlamenta na temo ohranjanja narave in pomena tradicionalnih znanj, osveščanje in odstranjevanje invazivnih rastlin, vzpostavitev prvega biodinamičnega učnega vrta na Gorenjskem, popis in označitev hiš s starimi hišnimi imeni,  razvoj  in pilotna izvedba turističnih produktov, manjša oprema za tržnice in turistično informacijske centre, skrb za starejše  z izvedbo pilotnih delavnic in izdelavo visokih gred ter hotelov za žuželke, …

Trenutno poteka novo programsko obdobje 2014-2020, novi izzivi in nove naloge ter ključne s strani države določene prioritete razvoja in ukrepanja; ustvarjanje novih delovnih mest razvoj osnovnih storitev,varstvo okolja in ohranjanje narave, večja vključenost mladih, žensk in ranljivih skupin.

Več o LAS-u pa si lahko preberete na spletni strani: http://www.las-gorenjskakosarica.si/.

 

 

Prijavite se na naše e-novice!.