Kovačnica

KOVAČNICA (coworking center v Kranju)

Coworking (sodelo) je svetovni fenomen, ki je v zadnjih letih doživel neverjeten razcvet. Gre za sodoben način dela, ki samozaposlenim ali drugim profesionalcem omogoča, da si občasno ali stalno delijo delovno okolje. Med njegove prednosti se uvrščajo pogoji za ustvarjalno sodelovanje, odprto komunikacijo, mreženje med raznovrstnimi uporabniki, vse od ustvarjalnih in inovativnih posameznikov, podjetnikov, oblikovalcev do iskalcev idej. Je vsekakor več kot le skupen prostor. Je skupnost.

V Kranju je na osnovi potreb in trendov, ki se kažejo pri zaposlovanju mladih, dozorela ideja za vzpostavitev KOVAČNICE, coworking centra kot prostora za podporo ustvarjalnosti in inovacijam za podjetniški razvoj Kranja.

Ključne dejavnosti Kovačnice so:

  • SODELOVNI PROSTOR, kjer so uporabnikom na voljo stalne mize ali fleksibilna delovna mesta, prostori za sestanke in druženje ter izvedbo najrazličnejših dogodkov z namenom ustvarjanja skupnosti tudi za nadaljnja poslovna sodelovanja;
  • PODJETNIŠKE DELAVNICE in svetovanja, ki so namenjeni posameznikom in podjetniškim timom;
  • organizacija različnih izobraževalnih, družbenih, kulturnih DOGODKOV, razstav, druženj in drugih skupnostnih dogodkov;
  • PODJETNIŠKI IZZIVI in organizacija praks v dogovoru s šolami in podjetji;
  • KLUB PODPORNIKOV KOVAČNICE, v okviru katerega bi omogočali mreženje in izmenjavo informacij med člani skupnosti Kovačnice in uspešnimi podjetniki prek mentorstev, predstavitev dobrih praks, pogovornih večerov, organizacij različnih druženj, obiskov podjetij itd.

 

S Kovačnico se v Kranju vzpostavlja novo podporno okolje za dinamično podjetništvo, kjer se z ustvarjanjem coworking skupnosti, skupnostnih oblik dela omogoča sodelovanje med različnimi strokovnjaki v ustvarjalnem »sodelovnem« okolju.

Trenutno je v KOVAČNICI predvidenih 20 delovnih mest, ob razvoju lokacije pa bi se lahko to število tudi povečalo.

KONTAKT:

Kovačnica,Župančičeva 22, Kranj

Tel.: 031 338 270

info@kovacnica.si

www.facebook.com/KovacnicaKranj

www.kovacnica.si

 

Prijavite se na naše e-novice!.