LENA

Lokalno gospodarstvo in varstvo narave v Podonavju

Glavni cilj LENA je okrepitev skupnih in povezanih pristopov ter politik za ohranjanje in trajnostno rabo zavarovanih območij, zlasti območij Natura 2000, ob Donavi in ob njenih pritokih. Hkrati projekt ustvarja nove priložnosti zaslužka, ki temeljijo na gospodarskih dejavnostih povezanih z naravo in nadgrajuje pozitivne vplive dejavnosti po vsej regiji.

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/lena

 

NOVICE

Prijavite se na naše e-novice!.