SUSTOWNS

Izboljšanje dostopnosti turističnih znamenitosti v majhnih očarljivih sredozemskih mestih.
Čar sredozemskega prostora je tudi v očarljivih majhnih mestih, ki postajajo vedno bolj priljubljena turistična destinacija za večje število obiskovalcev, kar omogoča rast in razvoj ozemlja. Zahvaljujoč promocijam in trženju turizma, modnim trendom in trendom mladih, turistični tokovi v teh mestih pridobivajo vedno večjo veljavo. Toda ta majhna mesta so po koncu glavne turistične sezone podvržena velikemu upadu števila turistov. Poleg tega jim grozi tudi intenzivno izkoriščanje njihovih ozemelj, kar lahko vodi v prekomerno obremenjenost z infrastrukturo in storitvami v času, ko je turistična sezona v upadu.
 
Cilj projekta je posredovati na vrhuncu naraščajoče krivulje turističnih tokov in zagotoviti bolj enakomerno porazdeljeno turistično povpraševanje, ki bi omogočalo boljšo uporabo obstoječe infrastrukture in turističnega osebja ter bi obenem preprečevalo kakršno koli tveganje za spremembe njihovih krhkih ekosistemov.
 
Rezultat projekta
 
Glavni pričakovani rezultati projekta so planski dokumenti, ki bodo naslavljali trženje in promocijo turizma prek novih metodologij in tehnoloških orodij in bodo prispevali k strategiji, usmerjeni v stabilizacijo turističnih tokov. Rezultati projekta bodo namenjeni tudi ohranjanju dediščine omenjenih mest, čigar obstoj bi bil sicer ogrožen zaradi posledic turizma. Izziv projekta je združitev mest v skupno upravljanje procesov, pri čemer bi se izognili temu, da bi turistični tokovi povzročili propad javnih storitev zaradi prevelike antropizacije (spremembe v okolju zaradi potreb turizma). Istočasno pa bo potrebno zagotoviti ohranjanje lokalnih tradicij in kulturne dediščine.
 
Projektni partnerji
 
Projekt se izvaja v sodelovanju z naslednjimi partnerji:
  1. Vodilni partner - Združenje mest in občin Lazio - ANCI LAZIO
  2. Temelj MUSOL - MUSOL
  3. BSC, Center za podporo podjetjem, Kranj - BSC
  4. Razvojna agencija lokalnih oblasti vzhodnega Soluna - Center za razvoj človeških virov in podporo lokalnemu gospodarstvu - ANATOLIKI S. A.
  5. Združenje albanskih občin - SHBSH
  6. Najlepše vasi Italije - BBI
  7. Zveza Aragonesa de Municipios Comarcas y Provincias - FAMCP
  8.  Otoška razvojna agencija - OTRA d.o.o.
  9.  Univerza Algarve – Ualg
  10.  Naj bo bolje, Združenje za inovacije in socialno ekonomijo - miB
 
Projekt se je začel izvajati novembra leta 2019, končal pa se bo junija 2022. Projekt SuSTowns se izvaja v okviru programa Interreg Sredozemlje, v višini 2.872.000 EUR, sofinanciran pa je s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).
 
 
 
Kontakt
 
Vodja projekta: Jelena Vidović
E-poštni naslov: jelena.vidovic@bsc-kranj.si
Prijavite se na naše e-novice!.