E-SMART

PAMETNA OMREŽJA ZA POTNIŠKI PROMET IN LOGISTIKO ZADNJEGA KILOMETRA TOVORNEGA PROMETA
Ena glavnih ovir za obsežno uvedbo e-vozil v lokalnem javnem potniškem prevozu (LJPP) in logistiki zadnjega kilometra tovornega prometa (LZKTP) so omejitve infrastrukture lokalne energetske mreže. Trenutno omrežje električnih polnilnih postaj v alpskem območju ne zadostuje za večje potrebe po LJPP in LZKTP. Da bi se izognili največji obremenitvi in ne ogrožali delovanja drugih električnih sistemov, je potrebno inteligentno in elektronsko upravljanje obremenitve. Za to so potrebni standardi in normativi za testiranje in potrjevanje sistemov, zagotavljanje stabilnosti omrežja in dinamično polnjenje ter enotni komunikacijski modeli. Cilj projekta INTERREG Območje Alp e-SMART je doseči, s spodbujanjem nadnacionalnega sodelovanja med javnimi in zasebnimi akterji, celostni pristop k načrtovanju infrastrukture za polnjenje električnih vozil in razvoju storitev e-mobilnosti.
 
e-SMART bo prek »pametnih živih laboratorijev« na vseh ravneh upravljanja aktiviral sodelovanje med javnimi organi in operaterji e-mobilnosti in energetike. T. i. dokument »načrt poti pametne mobilnosti«, pripravljen za nosilce odločanja na medobčinski ravni na območju Alp, bo vodil k skupnemu pristopu pri razvoju storitev e-mobilnosti v LJPP in LZKTP in pri načrtovanju ustreznega omrežja za polnjenje električnih vozil. Projekt bo zasnoval in preizkusil nabor nadnacionalnih operativnih instrumentov za tehnično osebje v javnem in zasebnem sektorju, ki bo načrtovalo infrastrukturo in storitve e-mobilnosti v potniških in tovornih prevozih v okviru pametnih omrežij in pametnih ozemelj: Pametni energetski paket orodij.
 
Regionalna razvojna agencija Gorenjske, BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj je v projektu projektni partner in vodi delovni sklop za razvoj »pametnega energetskega paketa orodij« za celotni projekt. 
 
Obdobje financiranja projekta: oktober 2019 - marec 2022. Projekt e-SMART sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj, program INTERREG Območje Alp. Skupni proračun projekta znaša 2,53 milijona EUR; vloga za financiranje ESRR znaša 2,15 milijona EUR.
 
Kontaktna oseba:  
Blanka Odlazek
Telefon: 04 28 17 242
Prijavite se na naše e-novice!.