Finance4SocialChange

Projekt Finance4SocialChange, v katerem sodeluje 14 partnerjev iz 12 držav območja Podonavja (AT, DE, HU, SK, SI, RO, HR, SBR, BiH, BG, MOL, UKR) naslavlja finančne instrumente za podporo socialnim in družbeno odgovornim podjetjem in projektom. Socialni podjetniki so družbeni inovatorji, ki s svojimi inovacijami rešujejo družbene probleme. Kot vsa podjetja tudi podjetja z družbenim učinkom potrebujejo dostop do relevantnih finančnih virov, podjetniško znanje ter podporno mrežo ljudi in organizacij, kar v okviru mednarodnega partnerstva naslavlja tudi projekt Finance4SocialChange.
 
V okviru projekta Finance4SocialChange s pripravo prve Strategije investiranja z družbenim učinkom za območje Podonavja, tlakujemo pot večji promociji socialnih inovacij in investiranja v družbeno odgovorna in socialna podjetja skozi večanje njihovih poslovnih kompetenc in poznavanja področja socialnega inoviranja. Investiranje z družbenim učinkom sledi več ciljem, želi si pomembnega družbenega učinka, za investitorja pa je pomemben tudi finančni rezultat. Merjenje samega družbenega učinka je tema, ki bo še dolgo zaposlovala vse vpletene v tako vrsto investiranja. Partnerstvo projekta spodbuja vzajemno učenje med socialnimi in družbeno odgovornimi podjetji, podpornimi inštitucijami, vlagatelji in ustreznimi nacionalnimi in regionalnimi oblikovalci politik. Z različnimi pristopi in dejavnostmi, je cilj projekta izboljšati podporno okolje za naložbe z družbenim učinkom v območju Podonavja.
 
 
Začetek: 01-07-2018
Zaključek: 30-06-2021
 
Obvestilo za medije:
 
Več o projektu:
Prijavite se na naše e-novice!.