STOB regions

Projekt STOB regions se bo spopadel z izzivi tretje faze podjetništva - prenosom lastništva podjetji na naslednjo generacijo.

Evropa in Evropska unija sta se močno osredotočili na novoustanovljena podjetja, vendar je enako pomembno tudi zagotavljanje preživetja obstoječih podjetij. Zagotavljanje preživetja MSP ob prenosu lastništva, ima verjetno večji vpliv na delovna mesta in rast. To potrjuje dejstvo, da je stopnja uspešnosti prenesenih podjetij višja od uspešnosti novih podjetij.

Partnerstvo projketa STOB regions je raznoliko in združuje vrsto različnih izkušenj in ravni strokovnega znanja, vključno z regionalnimi organi in institucijami za podporo podjetij. MProjekt bo preučil izzive, s katerimi se sooča nasledstvo, in si prizadeval najti nove ali izboljšane metode za podporo prenosa podjetij.

Partnerji v projektu bodo deležni več kot tri leta izmenjave izkušenj in sodelovanja v medregionalnem okolju, ter bodo na ta način dobil boljše znanje o različnih pristopih v regijah. Organizirani bodo strokovni ogledi ter delavnice na posebe teme, povezane s prenosom podjetij, ki bodo pripomogle k spodbujanju učnega procesa in izboljšanju izvajanja programov ESIF. Poleg tega bodo partnerji projekta STOB, z dvema dogodkoma na visoki ravni, prispevali k razpravi na evropski in regionalni ravni, s čimer želijo v prihodnji kohezijski politiki več pozornosti nameniti prenosu podjetij.

 
 
Več informacij o projektu je na voljo tukaj.
Prijavite se na naše e-novice!.