ReCo

Obnova degradiranih ekosistemov vzdolž zelenega pasu za izboljšanje in povečanje biotske raznovrstnosti in ekološke povezanosti.
Evropski zeleni pas je edinstveno omrežje ekološko pomembnih habitatov in zaščitenih naravnih območij.  Zelena vez združuje 24 držav, predstavlja hrbtenico Panevropske ekološke mreže in pomeni pomemben prispevek k Evropski “Zeleni infrastrukturi”. Je simbol čezmejnega sodelovanja v dobro narave in ohranjanja kulturne dediščine Evrope. Izredna pomembnost ekološkega koridorja je jasna: 40 narodnih parkov leži neposredno na Evropski zeleni vezi in več kot 3.200 zavarovanih območij narave leži v 50 kilometrskem vplivnem območju na obeh straneh Evropske zelene vezi, ki prečka skoraj vse evropske bio-geografske: Fenoskandijo, Baltik, Srednjo Evropo in Balkan. Delovanje na celotnem območju koordinira skupina s člani omenjenih regij. Srednjeevropska zelena vez prečka raznolike kulturne krajine, ki so deloma v intenzivni kmetijski rabi. Prečka z gozdom bogat Češki masiv s čezmejnimi narodnimi parki, kot je Bavarski gozd/Šumava, sledi toku skorajda še naravnih poplavnih območij reke Mure in Drave in se skozi gorsko verigo Karavank in Julijskih Alp zaključi z Jadranskim morjem. Evropski zeleni pas je zaradi dejavnosti človeka pod vse večjim pritiskom. Spremembe rabe tal, predvsem večja pozidanost, vodijo v degradacijo habitatov in ogrožanje biodiverzitete.
 
Več o iniciativi GreenBelt – Zeleni pas si lahko preberete na povezavi: https://www.europeangreenbelt.org/
 
Namen projekta ReCo je priprava pilotne strategije zaščite in ohranjanja narave z uporabo geoinformacijskih sistemov in sistemov za obdelavo podatkov. V projektu so predvidene pilotne rešitve zaščite naravne dediščine, tudi na Gorenjskem. 
 
Glavni cilji projekta ReCo
 
  • spodbujati boljše in ciljno usmerjeno izvajanje ekološke obnove za degradirane habitate vzdolž zelenega pasu na programskem območju Interreg CE, ki so pomemben del zelene infrastrukture EU. Okrepljeno usklajevanje deležnikov javnega in zasebnega varstva narave bo privedlo do boljšega varstva in ohranjanja narave, biotske raznovrstnosti in medsebojne povezanosti habitatov, ki se soočajo s posebnimi izzivi podnebnih sprememb in razdrobljenosti habitatov.
  • zagotavljanje rešitev za zaščito, ohranjanje in obnovo habitatov
  • izboljšati ekološko povezanost.
 
Trajanje projekta: 1.3.2023 – 31.3.2026
 
Vrednost projekta: 2.820.399,00 EUR, 80% sofinanciranje iz Programa Interreg Srednja Evropa
 
Partnerstvo v projektu:
 
Vodilni partner: BUND Naturschutz in Bayern e.V., Oddelek za zeleni pas (D)
Projektni partner 2: Naturpark Fichtelgebirge e.V. – Naravni park Fichtelgebirge e.V.
Projektni partner 3: Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije - DOPPS (SI)
Projektni partner 4: Spolek Ametyst, NVO (CZ),
Projektni partner 5: Federacja Zielonych “GAJA"- Zelena federacija »GAJA«, (PL)
Projektni partner 6: Comune di Staranzano - Občina Staranzano (IT)
Projektni partner 7: Thayatal National Park – Thayatal nacionalni park (AT)
Projektni partner 8: Universität Wien - Univerza na Dunaju (AT)
Projektni partner 9: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. Raziskovalni inštitut za krajino in hortikulturo Silva Tarouca (CZ)
Projektni partner 10: BSC, Poslovno podporni center d.o.o., Kranj (SI)
Projektni partner 11: Správa Národního parku Podyjí - Nacionalni park Podyji (CZ)
Projektni partner 12: Ministerstvo životního prostředí České republiky – Ministrstvo za okolje (CZ)
 
Rezultati projekta:
 
 
 
 
Kontakt:
Mateja Korošec
Tel.: 04 28 17 232
E-naslov: mateja.korosec@bsc-kranj.si
Prijavite se na naše e-novice!.