THEMATIC

Regionalna razvojna agencija Gorenjske - BSC Kranj je bila v okviru partnerstva projekta THEMATIC s prijavo uspešna tudi na programu evropskega teritorialnega sodelovanja Interreg ADRION.

Vodilni partner projekta je Univerza Bazilikata.

V projektu sodeluje 9 partnerjev iz 6 držav: Italije, Grčije, Albanije, Hrvaške, Srbije in Slovenije. Občina Matera, ki je bila v letu 2019 nosilka naslova Evropska prestolnica kulture in je svoj program izvedla pod naslovom Skupaj, je v projektu THEMATIC pridruženi partner. 

Glavni cilj projekta, ki se je začel izvajati marca 2020 in bo trajal do februarja 2022, je spodbuditi razvoj trajnostnega in dostopnega turističnega gospodarstva v regiji ADRION, ki temelji na naravnih, kulturnih in zgodovinskih danostih.

V regiji ADRION je veliko pomembnih območij naravne in kulturne dediščine, med katerimi so številna uvrščena tudi na seznam Unescove svetovne dediščine. Nedavni trendi naraščajočega povpraševanja po tematskem turizmu so za te lokacije prinesli nove priložnosti in tveganja. Hitra rast obiskovalcev je ponudila velike priložnosti za rast. Vendar pa je predstavljalo tudi tveganje prekomernega izkoriščanja virov in izgube družbene in kulturne raznolikosti ter zmanjšane dostopnosti za turiste s posebnimi potrebami.

Projekt THEMATIC združuje raziskovalne in inovacijske centre, visokošolske ustanove, oblikovalce politik in poslovne deležnike za celovito strategijo inovacij po pristopu trojne vijačnice, za izkoriščanje novih priložnosti in zmanjšanje tveganj.

Partnerji THEMATIC bomo vzpostavili mrežo, ki bo pripravila akcijski načrt za doseganje skupnih ciljev in skupna orodja za naložbe v tematski turizem, vključno z naborom dobrih praks in smernic za naložbe na področju kulturnega turizma. Na podlagi tega bodo izvedene tudi pilotne akcije v sodelujočih državah.

Celotna vrednost projekta: 1.448.999,17 EUR; ERDF sofinanciranje: 1.231.649,26 EUR

Trajanje projekta: 1. 3. 2020 - 28. 2. 2022

Vabljeni, da nas sledite na THEMATIC FaceBook strani https://www.facebook.com/ThematicAdrion

Spletno stran projekta https://thematic.adrioninterreg.eu/

 

 

Prijavite se na naše e-novice!.