NIGHT LIGHT

Projekt Night Light je prvi projekt v okviru programa Interreg Europe, ki se dotika razvojnega vprašanja zmanjševanja svetlobne onesnaženosti v povezavi s trajnostnim razvojem območij. S skupnimi močmi želimo narediti prve korake v smeri razvoja t.i. temnih območij tudi v naši regiji. Gorenjska je v tem pogledu zanimiva, ker na njenem območju leži Triglavski narodni park z režimom visoke zaščite. Poleg tega ima regija velika pričakovanja glede trajnostnega razvoja turizma.

Projekt je sofinanciran s strani Evropske Unije, programa Interreg Europe, v 75 % deležu. Celotna vrednost projekta, ki se izvaja od januarja 2017 do decembra 2021, je 1.934.088,00 EUR.
 
Temno nebo po Evropi
Zmanjševanje svetlobne onesnaženosti ugodno vpliva na ohranitev biodiverzitete, trajnostni razvoj zavarovanih območij, pripomore k ohranitvi zdravja prebivalcev, k uporabi sodobnih tehnologij in razvoju trajnostnega turizma.
 
Satelitska slika nočne Evrope prikazuje celino, ki je pokrita z svetlobo. Več kot 85 % ozemlja EU je podvrženo določeni stopnji umetne osvetlitve. Ta naraščajoča izguba naravne teme ima negativen vpliv na biotsko raznovrstnost in ekosisteme ter na kakovost narave in okolja. Regije po vsej Evropi morajo okrepiti svoja politična prizadevanja za zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja in varovati območja z naravno temnim nočnim nebom, da bi ohranile naravo in občutljive krajine ter preprečile izgubo biotske raznovrstnosti.

Hkrati obstajajo možnosti za trajnostni gospodarski razvoj, povezan z zaščito temnega neba. Več regij EU to že dokazuje z ustvarjanjem območij, na katerih ima temno nebo zaščiten status, in to uspešno pozicionira kot prednost za razvoj novih storitev ekološkega turizma. Torej, ponekod v Evropi so že razglasili območja temnega neba, Slovenija ga še nima.

V projektu Night Light so regionalne oblasti iz Nizozemske, Madžarske, Španije, Luksemburga, Danske, Italije in Slovenije združile moči, da bi izboljšale svoje regionalne politike za preprečevanje svetlobnega onesnaževanja, ohranjanje temnega neba in trajnostno izkoriščanje temnega neba. Projekt bo uvedel pakete ukrepov regionalne politike za vsako od partnerskih regij, ki bodo imele za posledico trajno zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja, določitev naravnih območij, kjer se zaščiti temno nebo, in uvedbo novih storitev in naprav za privabljanje ekološkega turizma v tem območjem temnega neba.
 
Partnerstvo
Vodilni partner: Province of Fryslân (Nizozemska)
Projektni partner 2: Hajdú-Bihar County Government  (Madžarska)
Projektni partner 3: Avila County Council (Španija)
Projektni partner 4: Nature Park Our (Luksemburg)
Projektni partner 5: Samsø Energy Academy (Danska)
Projektni partner 6: BSC, d.o.o., Kranj (Slovenija)
Projektni partner 7: Basilicata Region (Italija)
Projektni partner 8: Matera-Basilicata 2019 Foundation (Italija)
Projektni partner 9: Island Government of La Palma (Španija)
 
 
E-NOVICE
 
DOGODKI
 
Drugi o projektu:
 
Kontakt:
Helena Cvenkel
Tel.: 04 28 17 239
Prijavite se na naše e-novice!.