Urban M

BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj je projektni partner v projektu Urban M, ki ga sofinancira program Interreg Europe. Skupaj s partnerji iz Španije, Portugalske, Italije, Hrvaške, Slovaške in Litve si bomo v času trajanja projekta prizadevali rzavijati okolje in nuditi podporo posebni vrsti infrastrukture za razvoj inovacij - "makerspace"-om oz. prostorom za ustvarjalce. V teh prostorih lahko ljudje iz različnih discpilin med sabo sodelujejo ter razvijajo nove proizvode in storitve. Primeri podobnih organizacij so: Fab Labs, Living Labs, Open Innovation Centres in medsektorski inkubatorji.

Splošni cilj projekta Urban Manufacturing oz. Urban M je zagotoviti, da ti prostori uspevajo. To bo doseženo z odkrivanjem in deljenjem dobrih praks v sodelujočih državah, z izboljšanjem s tem povezanih političnih instrumentov v partnerskih regijah ter spremljanje učinkov. Pprojektno partnerstvo je opredelilo tri specifične razvojne teme v zvezi s prostori ustvarjalcev sodelovanja:

  • inkubacija za sodelovanje;
  • naložbe v skupne raziskave in razvoj;
  • komercializacija skupnih inovacij.

Pričakovane spremembe so: povečanje zneska financiranja ESIF za skupne inovacije; povečanje števila podjetij, ki se ukvarjajo s sodelovalnimi prostori ustvarjalcev; večja integracija inovacijske infrastrukture; ter kazalnike za merjenje vpliva politik in zagotavljanje trajnosti.

Glavni rezultati projekta bodo 24+ dobre prakse; 14 študijskih obiskov; 8 političnih klinik; 13 zasedanj medsebojnega pregledovanja; 8 lokalnih interesnih skupin; In 8 akcijskih načrtov mesta / regije. Te bodo dostavljene ob celovitem programu razširjanja.

Več o projektu, lahko izveste tukaj.

Prijavite se na naše e-novice!.