Smart Altitude

(Smart Altitude - Alpine winter tourism territories demonstrating an integrated framework for a low-carbon, high-impact and resilient future)
SPLOŠNI CILJI IN NAMEN PROJEKTA:
 
Cilj projekta je omogočiti in pospešiti izvajanje nizkoogljičnih politik v zimskih turističnih regijah. To lahko dosežemo z implantacijo opreme v žičniško infrastrukturo, ki bo energetsko učinkovitejša.
 
Namen projekta je pokazati učinkovitost orodja, ki prispeva k zmanjšanju porabe energije in emisij toplogrednih plinov v živih laboratorijih (smučiščih) ter spodbujati sprejetje nizkoogljičnih ukrepov v zimskih turističnih regijah.
 
CILJNE SKUPINE:
 
Oblikovalci politik, upravljavci infrastrukture na smučiščih, investitorji, turistične in podjetniške organizacije, turisti.
 
REZULTATI OZ. AKTIVNOSTI:
  • Oblikovali bomo orodje za oceno teritorialnega potenciala za oblikovalce politik in operaterje na podlagi ključnih tehničnih, gospodarskih in upravljavskih kazalnikov (emisije toplogrednih plinov, poraba, stroški, sezonsko stanje, lastništvo itd.).
  • Razvijali bomo orodje o pristopih k izvajanju politik, v katerem bodo predstavljeni ključni koraki, zainteresirane strani, primeri in priporočila.
  • Razvijali bomo »žive laboratorije«, ki predstavljajo raziskovalni koncept. Uporabljeni bodo za načrtovanje, raziskovanje, doživljanje in izboljševanje energetske slike na smučiščih ter posledično za oblikovanje novih politik.
  • Razvijali bomo mrežo nizkoogljičnih zimskih turističnih regij.

 

Prijavite se na naše e-novice!.