InduCCI

Evropska industrija doživlja nov krog preobrazbe, ki ne bo vplival le na načine proizvodnje, temveč tudi na delovne pogoje in socialno okolje. Da bi lahko tradicionalne industrijske regije srednje Evrope vztrajale, obstajajo potrebe po gospodarskih inovacijah in družbenemu razvoju. Kulturne in kreativne industrije (KKI) so lahko osrednja gonilna sila na obeh stopnjah tega prehoda.
 
Srednjeevropske industrijske regije so se v InduCCI združile za skupno reševanje izziva spodbujanja KKI. S politikami in usposabljanji nameravajo vzpostaviti podporne okvire za KKI v industrijskih regijah – na regionalni, nacionalni ravni in ravni EU. S pilotnimi akcijami raziskujejo potencial KKI kot gospodarskega akterja in inovatorja, pa tudi gonilo družbenih sprememb in novega podjetništva. Najobetavnejši pristopi bodo na voljo v zbirki orodij drugim industrijskim regijam in evropskim mrežam KKI.
Preko KKI bi lahko nastal nov pionirski duh v srednjeevropskih industrijskih regijah, ki bi oživil kulturno dediščino in razvil ugled, po katerem so bile te regije nekoč znane in prepoznane.
 
Projekt je sofinanciran s strani Evropske Unije, programa Interreg Central Europe, v 85 % deležu. Celotna vrednost projekta, ki se izvaja od aprila 2019 do decembra 2021, je 2.027.542,49 EUR.
 
Cilj projekta InduCCI
InduCCI spodbuja KKI kot ključno transformacijsko silo za gospodarstvo in družbo v industrijskih regijah. InduCCI se navezuje na strukturne neusklajenosti znotraj Srednje Evrope: Industrijske regije, ki jih zaznamuje omejena urbanizacija + industrijska usmerjenost, zaenkrat še niso privlačne za KKI. Hkrati pa industrijske regije potrebujejo večjo kreativnost in inovacije (socialne, kot tudi gospodarske) za soočanje z industrijsko preobrazbo. Z ozaveščanjem in strateškim delom ter ciljno usmerjenimi pilotnimi ukrepi InduCCI povečuje zmogljivosti javnega in zasebnega sektorja: (1) javni sektor: InduCCI odpira javne uprave v smeri specifičnih potreb KKI. Splošna javnost koristi od dodatnih ponudb v kulturnem življenju in večje družbene prilagodljivosti preobrazbi. (2) zasebni sektor: KKI, ki so že same del zasebnega sektorja, pridobijo od promocijskih prizadevanj in izboljšanega okolja. Tradicionalne industrije imajo koristi od inovativnega in kreativnega prispevka s pomočjo KKI. Tretjič, ustvarjajo se nove verige vrednosti s pobudami za medsebojno povezovanje med KKI in tradicionalnimi industrijami.
 
Rezultati projekta InduCCI
Na koncu InduCCI-ja bodo industrijske regije zaznane kot privlačna mesta za KKI. V partnerskih regijah je na voljo kritična masa KKI, ki privablja nadaljnje KKI. KKI so dobro povezane znotraj sebe, pa tudi z regionalno družbo in gospodarstvom. Javna uprava se zaveda potenciala KKI za industrijske regije in nudi ustrezno lokacijsko podporo. Na regionalni ravni se izvajajo ustrezne politike, ki so jih partnerji razvili preko izmenjav. Tradicionalne industrije so povezane s KKI in s svojo udeležbo pridobijo konkurenčno prednost, kar jim omogoča boljše obvladovanje preobrazbe. Vzpostavljajo se in delujejo nove regionalne verige vrednosti. Z aktivno prisotnostjo KKI, se industrijske skupnosti razvijajo in postajajo bolj odprte za inovacije in spremembe ter se bolj zavedajo tekočih procesov industrijske preobrazbe. Izvedeni so pilotni ukrepi za boljše sodelovanje med KKI in industrijo / družbo, kar postavlja podlago za nadaljnje dejavnosti izven časovnega okvira projekta. Regije zunaj partnerstva in evropske deležniki se zavedajo ugotovitev projekta. V svojem kontekstu prilagajajo metode InduCCI-ja.
 

Pregled glavnih dosežkov projekta: 

ORODJA & TRENINGI: Ponujamo vam razburljivo odkrivanje KKI s pomočjo e-izobraževanja: https://creative-saxony.org/learning/#/. Veseli smo, da lahko delimo z vami tudi povzetek treninga administrativnega osebja o KKI v povezavi s konkretno rešitvijo problema oživitve Spodnjega trga v Škofji Loki (WP T1), InduCCI zgodbe: projektni partnerji in deležniki delijo svoje izkušnje
 
Partnerstvo
Vodilni partner: Chemnitzer Wirtschaftsf örderungsund Entwicklungs gesellschaft mbH (D)
Projektni partner 2: Landesverband der Kultur- und Kreativwirtsc haft Sachsen e.V. (D)
Projektni partner 3: Creative Region Linz& Upper Austria Gmbh (AT)
Projektni partner 4: Mikroregion Sokolov východ (CZ)
Projektni partner 5: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Bielsko-Biała (PL)
Projektni partner 6: Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura Padova (IT)
Projektni partner 7: BSC, Poslovno podporni center d.o.o., Kranj (SI)
Projektni partner 8: Stebo - Ondernemend voor de samenleving (BE)
 
 
Kontakt:
Helena Cvenkel
Tel.: 04 28 17 239
 
 
 
Prijavite se na naše e-novice!.