MaC Village

Ustvarjanje kreativnih vasi – sodelovanje med kulturnimi in kreativnimi industrijami ter podeželjem

TRAJANJE PROJEKTA: 1. april 2019 do 30. september 2021; 36 mesecev

V projektu sodelujejo naslednji projektni partnerji:

 • Vodilni partner: Technology and Business Incubator Centre Potsdam –Mittelmark GmBH, Nemčija
 • Projektni partner 2: SRH Hochschulle Berlin, Nemčija
 • Projektni partner 3: Authentic Villages of Italy Association, Nemčija
 • Projektni partner 4: Regional Management Burgenland, Avstrija
 • Projektni partner 5: BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, Slovenija
 • Projektni partner 6: E - zavod, Zavod za celovite razvojne rešitve Ptuj, Slovenija
 • Projektni partner 7: DDTG Danube Development Transnacional Group nonprofit lilited liability company, Madžarska
 • Projektni partner 8: Cultural Labor Social Cooperative, Madžarska

VSEBINA PROJEKTA:

Akterji na podeželju pogosto nimajo inovativnih kompetenc in načinov za začetek sodelovanja z inovativnimi podjetji. Tako jih podjetja iz ustvarjalne industrije le občasno vidijo kot potencialne partnerje za sodelovanje in za razvoj svojih številnih lokalnih kulturnih virov in iskanje inovativnih idej za ohranjanje privlačnosti regije.

Ustvarjalna industrija na podeželju je neizkoriščen potencial v srednji Evropi. Razvoj ustvarjalnega sektorja na podeželju lahko ustvari trajnostna in kakovostna podjetja, pa tudi poveča zaposlitvene možnosti ter hkrati prispeva k diverzifikaciji podeželja.

Tu začenjamo govoriti o projektu Mac Village. Glavni cilj projekta je razviti enostavno uporabno metodologijo v interativnem postopku za lokalno in regionalno raven. Spodbuditi želimo inovacije v sodelovanju s podjetji s področja kulturnih in kreativnih industrij . Osnova je koncept varčne inovacije, ki upošteva omejitve virov, ki jih najdemo tudi na podeželju. V treh vaseh vsake partnerske regije bomo preizkušali vrsto inovativnih metod in jih razvijali dalje.

Metode so preproste za uporabo in bodo spodbujale hiter in skupen razvoj kompetenc in inovativnega mreženja.

Projekt bo združeval ljudi z različnih področij (lokalne in druge skupnosti, razvojne agencije in organizacije s posebnimi znanji na področju kulturnih in kreativnih industrij ter socialnega podjetništva) in jih združeval na različnih ravneh.

Projekt MaC Village bo izvedel 54 inovacijskih delavnic v šestih regijah: v Nemčiji, Avstriji, Italiji, Sloveniji in na Madžarskem. Te bodo spodbujale sodelovanje med lokalnimi akterji ter kulturnimi in kreativnimi industrijami. Več kot 200 deležnikov bo s predstavitvijo inovativnih metod, razvitih v projektu, usposobljenih za pomoč zainteresiranim in tako bodo lokalni akterji v vaseh lahko ustvarili ugodne lokalne pogoje za kulturne in kreativne industrije ter inovativna omrežja za nove izdelke in storitve, ki bodo izkoriščale njihove kulturne vire in razvijale nova podjetja.

 
GLAVNI CILJI PROJEKTA:
 • razvitje metodologije za lokalno in regionalno raven,
 • vzpostavitev inovacij v sodelovanju s podjetji in umetniki na področju kulturnih in kreativnih industrij,
 • povečanje metodološke usposobljenosti ponudnikov na podeželju.
 
REZULTATI PROJEKTA:
Rezultati projekta bodo vodili k večji usposobljenosti javnosti (lokalni ponudniki na podeželju) in zasebnega sektorja (podjetja na področju kulturnih in kreativnih industrij) za razvoj lokalnih in regionalnih kulturnih virov na ekonomičen in trajnosten način. Povečale se bodo spretnosti vključenih ponudnikov s podeželja.  Ti se bodo usposabljali za razvoj regije od spodaj navzgor. Lokalni in regionalni ponudniki bodo bolje razumeli potencial kulturnih in kreativnih industrij za regionalni razvoj in njihove zahteve, ki jih morajo imeti za svoj uspešen razvoj. Kreativna podjetja bodo bolje razumela priložnosti vasi in podeželskih mest, ki jih lahko ponujajo kot lokacije in kot partnerje za sodelovanje pri razvoju in uporabi kulturnih virov za ustvarjanje novih izdelkov in storitev. Inovativne metode bodo lahko uporabili sami. Osredotočenost bo na vzpostavljanju kreativnih mrež idej, ki se lahko zaključijo v kreativnih podeželskih okoljih partnerskih regij. Drugi ponudniki, poleg tistih, ki so neposredno vključeni, bodo usposobljeni in se naučiti boljšega razumevanja gospodarstva kulturnih in kreativnih industrij in uporabe inovacijskih metod. Pomembno je, da projekt ponuja priložnost ustvariti več delovnih mest na podeželju, ustanavljanje več podjetij iz kulturnih in kreativnih industrij na podeželju in s tem prispevati k zmanjšanju vpliva demografskih sprememb.
 
 
Projekt Mac Village je del programa Interreg Central Europe Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).
Znesek skupnega financiranja znaša  1.166.174,16 EUR.
 
Kontaktna oseba: Gregor Erznožnik;  gregor.erznoznik@bsc-kranj.si
Prijavite se na naše e-novice!.