Projekt ZCI, Ničogljična infrastruktura

Projekt ZCI je sofinanciran s sredstvi Evropske Unije in sicer Programa Interreg Evropa in z lastnimi sredstvi. Izvaja se od 1. marca 2023 do 31. Maja 2027, v dveh fazah. Prva faza traja do 28. februarja 2026. Vodilni partner je Okrajni upravni odbor Kronoberg, Švedska. V projektu poleg BSC Kranja, RRA Gorenjske sodelujejo še partnerji iz regije Kainuu, Finska, regije Nevarra, Španija, južno-zahodne regije, Irska, regije Arr. Mechelen, Belgija, regije Parma, Italija, regije Burgas, Bolgarija in regije Groot-Rijnmond, Nizozemska. Konzorcij skupaj sestavlja 9 partnerjev.

Cilj projekta je izboljšati politike za pospešeno uvajanje polnilne infrastrukture za električno mobilnost (BEV in vodik) na osnovi prenosa tujih dobrih praks, poslovnih modelov za JPP in logistiko v urbanih okoljih.

V projektu se s prenosom znanja iz tujine naslavlja bolj učinkovito načrtovanje infrastrukture za mobilnost na alternativne vire goriv. Aktivnosti projekta bodo olajšale sodelovanje lokalnih, regionalne in nacionalne ravni pristojnih za prometno infrastrukturo, energetiko in prostorsko načrtovanje pri pripravi politik in projektov za vzpostavitev infrastrukture za mobilnost na alternativne vire goriv.

V sklopu projekta bo pripravljen načrt za izboljšanje regionalnih politik na obravnavano temo (fokus na infrastrukturo za baterijska električna vozila in vodik) in register dobrih praks. Izvedena bodo izobraževanje na področju uvajanja infrastrukture na alternativne vire goriv v urbanih okoljih za javni promet, urbano logistiko, energetiko in o poslovnih modelih, za projektne partnerje in izbrane deležnike. Izobraževanja bodo potekala spletno ter v živo. Izvedene bodo aktivnosti informiranja strokovne in širše javnosti o vsebinah projekta. Poseben poudarek bo namenjen spremljanju učinkov spremembe politik.

Osnovne informacije o projektu:
 
Program: Interreg Europa
ID projekta: 01C0205 ZCI
Programska prioriteta: Bolj zelena Evropa (cilj 2)
Specifični cilj v okviru prednostne naloge: Ničogljična urbana mobilnost
Akronim projekta: ZCI
Naslov projekta: Ničogljična infrastruktura
Trajanje: 36 mesecev (začetek 1. 3. 2023)
Proračun projekta: 2.085.629,00€
Skupni upravičeni proračun BSC Kranj: ­­­­208,987.00 €
Nosilec projekta (LP): Okrajni upravni odbor Kronoberg, Švedska
Spletna stran: /
Prijavite se na naše e-novice!.