SPOT svetovanje Gorenjska

Ime operacije
Financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Javnega razpisa za zagotavljanje celovitih storitev za potencialne podjetnike in podjetja preko podpornih institucij za leto 2023 (prvi sklop) oziroma JR podporno okolje 2023.

Glavni namen operacije
Namen javnega razpisa je zagotavljanje podpornega okolja, ki bo na celotnem ozemlju RS zagotavljal brezplačne in na regijskem oz. nacionalnem nivoju dostopne podporne storitve za ciljne skupine uporabnikov po tem javnem razpisu.

Potencialni in obstoječi podjetniki in podjetja imajo v vsaki statistični regiji na voljo storitve, ki so v celoti financirane na podlagi javnega razpisa:

Promocija podjetniške kulture:

 • informiranje in promocija,
 • dogodki SPOT Svetovanje (z namenom spodbujanja podjetniške kulture in povečevanja podjetniške dejavnosti – animiranje in promocija podjetniškega okolja v regiji, izmenjava dobrih praks, dogodki mreženja: srečanje podpornega okolja, sodelovanje z občinami in šolami).

Izvajanje celovitih podpornih storitev:

 • osnovno SPOT svetovanje,
 • usposabljanja, ki jih izvajajo SPOT svetovalci (ABC podjetništva),
 • usposabljanja in dogodki, ki jih izvajajo podjetniški mentorji (ABC plus),
 • podjetniško mentoriranje.

 

Finančna podpora operacije

Projekt se izvaja v okviru Javnega razpisa za zagotavljanje celovitih storitev za potencialne podjetnike in podjetja preko podpornih institucij za leto 2023 (prvi sklop).

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

 

Cilj operacije

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je prispevati k specifičnemu cilju 3.1.1: »Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij«, prednostne naložbe 3.1. »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«.

 

Cilji javnega razpisa so:

 • povečanje informiranosti in znanja za reševanje izzivov na podjetniški poti v vseh fazah podjetniškega ciklusa,
 • povečanje zgodnje podjetniške aktivnosti in
 • prispevanje k večjemu nastajanju, izboljšanju, rasti in razvoju podjetij

 

Rezultati operacije:

 • posredovanje informacij agenciji: 4,
 • redno informiranje ciljnih javnosti: 4,
 • strokovni članki – SPOT svetovanje: 15,
 • dogodki SPOT svetovanje: 43,
 • osnovno SPOT svetovanje za MSP: 872,
 • osnovno SPOT svetovanje za potencialne podjetnike: 463,
 • usposabljanja – SPOT svetovanje: 5,
 • strokovni članki – podjetniški mentor: 2,
 • usposabljanja – podjetniški inkubatorji: 5,
 • podjetniško mentoriranje za MSP: 12,
 • podjetniško mentoriranje za potencialne podjetnike: 10,
 • usmerjanje in pomoč pri prototipiranju: 72,
 • usposabljanje za dvig kompetenc izbranih regijskih oz. nacionalnih konzorcijev: 40,
 • koordinacija, izvajanje in vodenje konzorcija: 40,
 • druge aktivnosti: 172.

Vsak konzorcijski partner, ki v konzorciju izvaja aktivnosti in storitve SPOT svetovanja, z lastnimi viri zagotavlja na svojem sedežu tudi referenta/-e SPOT Registracija za najmanj ½ delovnega časa na operacijo razporejenega/-ih SPOT svetovalca/-ev.

 

Delovni čas:

 • ponedeljek, torek in petek od 10. do 14. ure,
 • sreda od 13. do 17. ure.

V četrtek uradnih ur ni!

Kot doslej, velja sistem naročanja prek 069 893 707 ali po mailu (spot@kovacnica.si).

 

Kje nas najdete:

Kovačnica - podjetniški inkubator Kranj
Poštna ulica 4
4000 Kranj
Google maps

Kako nas kontaktirate:
Telefon: 069 893 707
spot@kovacnica.si 


Pomembne povezave
www.eu-skladi.si (EKP v Sloveniji)

Vse storitve SVETOVANJA Gorenjska so za uporabnike brezplačne.

 
Prijavite se na naše e-novice!.