e-MOPOLI

Electro MObility as driver to support POLicy Instruments for sustainable mobility
Projekt e-MOPOLI je projekt v okviru programa Interreg Europe v katerem sodeluje 9 evropskih držav. Poleg Slovenije so v program vključene tudi Latvija, Romunija, Finska, Belgija, Norveška, Grčija in dva partnerja iz Italije: dežela Kalabrija in pokrajina Brescia, slednja ima v projektu vlogo vodilnega partnerja.
 
Ključni cilj projekta, ki smo ga na BSC Kranj začeli izvajati junija 2018  je izboljšava politik k učinkovitejšemu širjenju e-mobilnosti z uporabo električnih vozil in vozil na alternativna goriva ter izmenjava dobrih praks med sodelujočimi partnerji.
 
Projekt se zavzema za zmanjšanje oz. odpravljanje emisij CO2, ki so posledica prekomernega izpuščanja ogljikovega dioksida ter drugih toplogrednih plinov, ki jih povzročajo vozila. S projektom želimo spodbuditi uporabo električnih vozil in vozil na alternativna goriva, uporabo inovativnih transportih sistemov, ki temeljijo na zmanjševanju oz. odpravljanju emisij CO2, razvoj infrastrukture (mesta za polnjenje z javnim in privatnim dostopom, izboljšanje cestninske politike v korist e-vozil…), spodbujanje elektromobilnosti v javnem prevozu (avtobusne in trajektne flote) in v tržnih nišah (taksi) ter podporo vseh ostalih storitev za mobilnost z nizkimi emisijami ogljika.
 
E-mobilnost in alternativna goriva sta pomembna dejavnika za zmanjševanje ogljičnega odtisa tako v urbanih kot izven urbanih naselij, saj prispevata k čistejšemu zraku in zmanjševanju hrupa v naseljih, s tem pa tudi k izboljšanju zdravja ljudi ter kvalitete njihovega življenja.
 
Projekt je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), programa Interreg Europe, kjer delež sofinanciranja znaša 75 %. Celotna vrednost projekta, ki se bo izvajala od junija 2018 do novembra 2022 je 1.792.053,00 EUR.
 
Projektni partnerji:
- Regija Zemgale (Latvija)
- Regionalna razvojna agencija Bukarešta-Ilfov (Romunija)
- Regionalni svet Kainuu (Finska)
- Flamski vladni oddelek za okolje (Belgija)
- Okrožni svet Rogaland (Norveška)
- Regija Atika (Grčija)
- Dežela Kalabrija – Oddelek za infrastrukturo št. 6 (Italija)
- Pokrajina Brescia (Italija)
- Regionalna razvojna agencija Gorenjske, BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj
   (Slovenija)
 
Prijavite se na naše e-novice!.