MobiliseSME

BSC Kranj je kot partner vključen v evropski projekt MobiliseSME, ki je sofinanciran s strani Evropske komisije in Programa EU za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI), in se izvaja od avgusta 2020 do julija 2022. Glavni cilj projekta je podpiranje kratkoročne čezmejne napotitve – začasna premestitev zaposlenega iz enega podjetja (pošiljatelj) v drugo podjetje (gostitelj), ki je v eni izmed držav članic EU.

Te napotitve bodo nudile priložnosti za razvoj veščin in zmogljivosti, pa tudi za podjetja, da izboljšajo svoje poslovanje bodisi z vzpostavljanjem novih stikov v tujini bodisi s krepitvijo svojih obstoječih partnerstev (mednarodna priložnost za MSP-je). Končni cilj je spodbuditi internacionalizacijo malih in srednjih podjetij v EU, povečati njihovo konkurenčnost in vzpostaviti skupno metodologijo na ravni EU za shemo mobilnosti za zaposlene v MSP-jih.

 

Namen programa je podpirati ljudi, ki so že zaposleni (tudi menedžerji in / ali (so)lastniki) in želijo čezmejno mobilnost izkusiti v drugem podjetju za omejeno časovno obdobje, hkrati pa ohraniti pogodbeno zvezo s svojim delodajalcem.

Prijavijo se lahko mala in srednje velika podjetja (MSP), samostojni podjetniki, tudi odvetniki, notarji, računovodje, zdravniki, farmacevti, psihologi, arhitekti, inženirji, če izpolnjujejo merila. Večja podjetja lahko sodelujejo, vendar le kot gostiteljska podjetja (prejmejo napotene zaposlene, ne pa jih napotijo).

 

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na posredniški organizaciji BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj.

 

Kontakt:

Nives Justin
Tel.: 04/28 17 247
 

 

 

 

Prijavite se na naše e-novice!.