RURAL SMEs

O projektu
Ključne politične instrumente, povezane z naložbami in rastjo, se upravlja večinoma iz glavnih mest (regionalnih ali nacionalnih prestolnic), ki so pogosto nepovezani s podeželskimi območji in imajo manjši učinek na območjih z nižjo gostoto prebivalstva, zlasti pri ukrepih za inovacije malih in srednjih podjetij (MSP). Spodbujanje podjetniškega duha je treba še naprej razvijati na podeželskih območjih in zlasti spodbujati nove niše poslovnih priložnosti, kot so »Energija, okolje, ekološke industrije, IKT ali socialne inovacije«.
Projekt je sofinanciran s strani Evropske Unije, programa Interreg Europe, v 75 % deležu. Celotna vrednost projekta, ki se izvaja od januarja 2017 do junija 2021, je 1.277.410,00 EUR.
 
Namen projekta RURAL SMEs je:
  1. Okrepiti in izboljšati konkurenčnost malih in srednje velikih podjetij na podeželskih območjih s poudarkom na inovacijah in gledanju navzven.
  2. Rekonstrukcija proizvodne baze z novimi ali različnimi konkurenčnimi izdelki, ki bodo izvoženi na mednarodni trg in bodo prispevali k internacionalizaciji podjetij.
  3. Okrepiti gospodarsko dejavnost podjetij z namenom razvijati in proizvajati proizvode z visoko dodano vrednostjo v širših proizvodnih verigah ter omogočiti izkoriščanje novih idej in podporo podjetjem (nova in obstoječa).
  4. Za krepitev konkurenčnosti podjetij na podeželju s prestrukturiranjem, modernizacijo in gospodarsko raznolikostjo regionalno gospodarsko naravnane na tehnološkem, sektorskem in medsektorskem prednostnem področju območij (kmetijska proizvodnja, ribogojstvo in prehrana, turizem in kultura, mikroelektronika , IKT, energetske aplikacije).
 
Cilj projekta RURAL SMEs
Izboljšati politike regionalnih podpornih sistemov za podjetnike z izmenjavo izkušenj in opredelitvijo dobrih praks, izvajati izkušnje pridobljene v regionalnih akcijskih načrtih, da se poveča ustvarjanje inovativnih MSP na podeželskih območjih.
Za dosego tega cilja projekt predvideva opredelitev, prenos in sprejemanje projektov, ukrepov in politik, ki bi prispevali k reševanju ključnih izzivov, s katerimi se sooča poslovni razvoj v manj naseljenih območjih, kot so:
 
  • dostop do financ, komunikacije in logistike
  • dostop do znanja, podpora inovacijskim storitvam
 
Zlasti in z organizacijo 7 študijskih obiskov, 4 delavnic in 2 seminarjev, ki vključujejo partnerje in regionalne deležnike, se bo projekt osredotočal na podporne ukrepe, v zvezi :
  • s podeželskim podjetništvom (javna podpora, nove niše, mladi podjetniki)
  • z inovativnimi podeželskimi MSP-ji (javna podpora, krožno gospodarstvo, socialne inovacije itd.)
 
Partnerstvo
Vodilni partner: Society for the Development of the Province of Burgos (SODEBUR) (ES)
Projektni partner 2: Tipperary County Council (IE)
Projektni partner 3: BSC, d.o.o., Kranj (SI)
Projektni partner 4: Regional Development Fund of Region of Western Greece on behalf of Region of Western Greece (EL)
Projektni partner 5: Central Transdanubian Regional Innovation Agency Nonprofit Ltd. (HU)
Projektni partner 6: Chamber of Commerce and Industry Bistrita Nasaud, Romania (RO)
Projektni partner 7: Ave Intermunicipal Community - CIM Ave (PT)
 
 
E-NOVICE
 
 
Kontakt:
Helena Cvenkel
Tel.: 04 28 17 239
 
Prijavite se na naše e-novice!.